Управление сайтом(CMS): mAdmin от www.Site.net.ua

Очисні споруди НІП ТОВ «ЕКОФЛОК»

  для котеджів, пансіонатів та баз відпочинку з подальшою фільтрацією в грунт або скиданням в водні об’єкти

ООО НИП "ЭКОФЛОК"
 
Киев, ул. Пироговского 19, к.4
 
тел. (044) 273-2962
(044) 273-2964
Деятельность -Экофлок-
О компании
Очистка стоков
Партнеры
Продукция Услуги Контакты

Спасибо,за посещение сайта
полезные сайты:
Срочный Выкуп предприятий в Киеве


Очисні споруди НІП ТОВ «ЕКОФЛОК»

  для котеджів, пансіонатів та баз відпочинку з подальшою фільтрацією в грунт або скиданням в водні об’єкти1.Технологічна схема очисних споруд НІП ТОВ «ЕКОФЛОК» господарчо-побутових стоків складається з наступних блоків:
Для увеличения - кликните по картинке. 1.Технологічна схема очисних споруд НІП  ТОВ «ЕКОФЛОК» господарчо-побутових стоків складається з  наступних блоків:

- каналізаційна насосна станція (по мірі необхідності – в залежності від гідрогеологічного складу місцевості),                 

- блок механічної очистки, що представляє собою сито прозорами 5 мм для видалення з води різних домішок;

- блок аеротенка із системою глибинної аерації, який являє собою  аеротенк-освітлювач;

- аеробний стабілізатор активного мулу,  який являє собою  резервуар для окислення забруднень та стабілізації активного мулу; 

- блок вторинного відстоювання з фільтром ВІЯ, що представляє собою встроений вторинний відстійник , з нисхідно - підємним потоком руху стічних вод без центральної труби з фільтром доочищення.

          Завдяки пристрою лотка освітлювача в блоці аеротенка  забезпечується внутрішня циркуляція активного мулу та відвід надлишкового біоценозу. При даній конструкції споруджень біологічного очищення досягається БПК стічних вод до 15 мг/л при використанні блоку доочистки до 5 мг/л. Для аерації суміші стічних вод та активного мулу застосовуємо систему аерації глибинного типу, що виключає замулювання й механічні поломки, проста в експлуатації.

Проектом прийнята технологія глибинно-напірної аерації, що має дозвіл на використання на Україні Головного державного санітарного лікаря України №05.03.02-04/4854 від 01.02.2008 року. 

Очисні споруди господарчо-побутової каналізації продуктивністю до 200 м3/добу, які являють собою повний комплекс біологічних  очисних споруд, після очистки вода фільтрується в грунт в фільтрувальній траншеї.

Якість доочищених зворотних вод буде відповідати вимогам на скид в водойми господарсько-побутового призначення. Прогноз якості очищення стоків на очисних спорудах наведено в таблиці 2.2.1

Таблиця 2.2.1

Найменування інгредієнтів Середній вміст забруднюючих речовин у забруднених водах, що поступ. на очисні споруди г/м3 Середній вміст забруднюючих речовин в очищених водах г/м3 (без доочистки/з доочисткою)  ГДС на скид, г/м3 Ефект очистки, %
 1.Завислі речовини 220 15/5 15/- 99
 2. БСК 320 15/5 15 /- 99,9
 3. ХСК 360 80/50 80 90
4.Нафтопродукти - - - -
>5.Азот амонійний 3,0 2,5/2,2 2,5 58,7

2. Система фільтрації – фільтрувальні траншеї.

Фільтрувальні траншеї - це система дренажних труб, вкладених під поверхнею ділянки. Задачею цієї системи є рівномірна (розпреділена на велику площу) фільтрація біологічно очищених стічних вод, які витікають із очисних споруд. Стічні води повинні поступати в фільтрувальні траншеї невеликими порціями. Це є обов’язковою умовою подальшого ефективного фільтрування очищених стічних вод.

Тому система дренажних труб повинна мати довжину, пропорційну кількості стічних вод. В середньому це 5-7 погонних метрів на одного жителя.

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ .

3. Вступ

Будівництво та розміщення очисних споруд НІП ТОВ «ЕКОФЛОК» – є рішення каналізування об’єкту і є досить логічним рішенням проблеми. Самі очисні споруди є конструкцією, яка створює оптимальні умови для самостійних біологічних процесів, які мають на меті видалення та окислення забруднень, які знаходяться у побутових стоках. При реалізації простих дій ми можемо зайти в пастку: часто ми легковажно ставимося до завдання й недбало його виконуємо. При роботі з очисними спорудами про це не може бути мови. Просимо дуже докладно ознайомитися з Інструкцією Монтажу, спланувати, визначити план дій – і своєчасно контактувати з нами з метою отримання додаткової інформації. Ми завжди до Ваших послуг.

Розміщення Очисних споруд.

1. Санітарно-захисна зона об’єкта.

Очисні споруди повної біологічної очистки повинні розміщатися не менше 15 м від жилих забудов об’єкту. 

2. Охоронна відстань від ґрунтових вод.

Охоронна   відстань   від   ґрунтових  вод   визначається,   як   вертикально обчислена  відстань  між  джерелом  забруднення  (рівень  фільтрувальної траншеї)  та джерелом ґрунтових вод. Щоб коефіцієнт фільтрування був задовільний, відстань між рівнем фільтрувальної траншеї та найвищим рівнем джерела ґрунтових вод не повинна бути меншою від 1,5 метра.

3. Охоронна відстань від джерел води.

Необхідність зберігання охоронної відстані від джерел води передусім виходить із загрози поширення мікроорганізмів, які викликають хвороби (паразитів, бактерій, вірусів).Охоронна відстань у такому випадку – це відлеглість між дренажем та глибинним колодязем, який є єдиним джерелом питної води. Ця відстань повинна становити мінімум 30 м. Увага: Охоронна відлеглість у розмірі 30 метрів від джерел води відноситься також до джерел води сусідів.

4. Інші основні критерії для розміщення Очисних споруд повної біологічної очистки.

-   відстань від будинку: мінімум 15 м (дренаж і очисні споруди)

-   відстань від паркану сусіда: мінімум 2 м (дренаж і очисні споруди)

-   відстань від дерева: мінімум 3 м (дренаж)

5.             Розміщення відповідно до ландшафту.

Фільтрувальні траншеї на нерівній території повинні розміщуватися на верхівці пагорба або на нахилі (це виходить з того, що ґрунтові води стікають у напрямку нижчої точки, там, як правило, джерело ґрунтових вод знаходиться близько від поверхні землі або взагалі на поверхні).

Рівень розміщення очисних споруд без з/б оболонок.

При вході каналізаційного колектора в очисні споруди (продуктивністю до 6 м3/добу) до 80 см – можливо монтаж очисних споруд без з/б оболонок і це обумовлено конструкцією очисних споруд, що передбачає максимальне бокове навантаження шарів землі на очисні споруди .При глибині підходящого колектора більше 80 см потрібно розміщати очисні споруди в з/б резервуарах або розміщувати на поверхні землі (в наземному або заглиблених варіантах). 

2.Монтування очисних споруд.
Для увеличения - кликните по картинке. 2.Монтування очисних споруд.

Резервуар очисних споруд повинен розміщуватися на 20-ти сантиметровому шарі ущільненого піску та щебні. При високому рівні грунтових вод рекомендуємо розміщувати на фундаментній плиті. Резервуар необхідно наповнювати водою по мірі засипання ями. При високому рівні ґрунтових вод резервуар очисних споруд монтується в з/б оболонці або на фундаментну з/б плиту.

Увага: Очисні споруди, переданий до експлуатації, є цілком заповнений чистою водою (під час монтажу він наповнювався водою по мірі його засипання).

3.Монтаж дренажу (фільтрувальної траншеї).
Для увеличения - кликните по картинке. 3.Монтаж дренажу (фільтрувальної траншеї).

Розріз однієї дренидренажної траншеї.

Дренажна труба повинна розміщуватися в фільтрувальнійтраншеї шириною мінімум 50 см. Це може бути також дренажне поле, на якому будерозміщено дренажні нитки з відступом мінімум 1,5 м одна від другої. Дренажна труба знаходиться на (з низу до гори): 10 см добре пропускаючого шару, 10 см піску, 40 см розчину із грануляцією 16/32. Покривається цегеоволокнами, берега якої завиваються догори. Геоволокна забезпечують:

1.Охорону дренажної труби від замулення землею,
2.Охорону дренажної труби від коріння,
3.Термічну охорону

Рекомендації повиконанню фільтрувальної траншеї:

-   Рекомендований нахил труб дренажу: 1%.
-   Відстань між дренажними трубами: 1,5 м.
-  Ширина дренажного рову: 0,5 м.
-  Дренажна труба розміщується тільки на рівних відрізках.
-   Довжина однієї дренажної нитки не повинна перевищувати 20 м.
-   Дренажні нитки можуть бути сплетені в одну систему, можуть також бутинезалежними (це дозволяє індивідуальний для кожної нитки повітряний колодязь).

 Практичні поради

- При мінімальному заглибленіканалізації та очисних споруд, труба подачі стоків та верхня частина очиснихспоруд необхідно утеплити.

- Очисні споруди повинні підбиратися, беручи доуваги кількість стоків (кількість користувачів) для очищення на добу танеобхідною якістю очистки.

ДоочисткаНІП ТОВ «ЕКОФЛОК» очищених стічних вод для повторного використання або скиданняв відкриті водні об’єкти.

Пропонуємо для біологічного доочищення застосувати спільне спорудження біофільтрй аеротенк-освітлювач.  В основу створення комбінованихспоруд була покладена ідея об'єднання позитивних властивостей біологічнихфільтрів (високі окисні й масообмінювальні властивості прикріпленої мікрофлори,життєстійкість і низькі енергетичні витрати на окислювання забруднюючихречовин) і аэротенков - відстійників (високий ефект очищення, можливістьглибокої мінералізації надлишкового мулу й можливість створення високоїконцентрації мулу в реакційному обсязі).

Дані очисні споруди являють собою реакториідеального змішання: стічна вода спочатку змішується з активним мулом у камерізмішання, потім контактує з біоценозом біофільтра, потім рівномірно вводиться йперемішується з усім обсягом аераційної зони й під кінець фільтрується черезшар зваженого мулу який знаходиться у відстійній зоні. Конструкція цих спорудвиключає проскакування неочищених стічних вод і забезпечує високу якістьочищення. Загальна організація процесу очищення стічних вод, реалізоване всистемі біофільтр - аеротенк-відстійник дозволяє здійснювати процес очищеннястічних вод у режимі продовженої аерації, розрахованому на повне окислюванняорганічних забруднень, часткову мінералізацію біомаси і нітрифікацію.

Окислювання органічних забруднень стічних вод у біофільтрах здійснюється іммобілізованоюмікрофлорою. Умови роботи біофільтрів КС є специфічними й відрізняються відумов, у яких працюють існуючі біологічні фільтри: завантаження біофільтразрошується не проясненою стічною водою, а сумішшю стічних вод й активного мулу,концентрація зважених речовин, таким чином, становить 3-6 г/дм3;гідравлічне навантаження в 2 - 3 рази вище, ніж у традиційних наднапружуваємихбіофільтрах і зрошення завантаження виробляється безупинно. Тому що існуючіспринклерні зрошувачі не забезпечують рівномірного розподілу рідини по поверхнізавантаження при постійному тиску рідини в мережі, що підводить, і частозасмічуються, а обертові реактивні зрошувачі не забезпечують рівномірнезрошення завантаження й ненадійні в тривалій експлуатації, був розроблений новийстаціонарний пристрій для зрошення завантаження біофільтра засноване на падінній ударі струменів рідини об тверду поверхню.

При ударі струмінь розділяється набезліч крапель, що мають різні траєкторії падіння. У біофільтрах протікають нетільки процеси сорбції й деструкції органічних забруднень, з досягненням більшевисокого ступеня очищення, але й здійснюватися процеси нітри- таденітрифікації. Сполучення в завантаженні властивостей засипних матеріалів(розвинена поверхня контакту) і тарілчастих завантажень (підвищений часконтакту) дозволяє збільшити питому вагу біофільтра в процесі очищення йрозчинність кисню повітря в рідині при проходженні через біофільтр. Длянормальної роботи біофільтра що виключає замулювання застосовуємо полімернізавантаження

Завдякивикористанню полімерного завантаження  2Н ТКР, що має:

-більшу питому поверхню - до 200 м23
-великий обсяг простору (96-98%) для контакту стічний рідини й повітря
-мала власна вага – 30-35 кг/м3
-великий термін служби до 20 років
-несхильність засміченню й закупоркам
-мінімальні будівельні й експлуатаційні витрати
- забезпечується високий ступінь ефективності застосуваннябіофільтра.

При данійконструкції споруд біологічного доочищення НІП ТОВ «ЕКОФЛОК» досягається необхідна якість очищення  з мінімальними експлуатаційними витратами. Післядоочищення очищені стічні води знезаражуються розчином гіпохлориту натрію таскидаються в водні об’єкти або на повторне використання (на технічні потреби,полив зелених насаджень поповнення пожарних водоймищ).

Орієнтовна вартість очисних спорудгосподарчо-побутових стічних вод.

Продуктивність очисних споруд, м3/добу Кількість жителів екв. Розміри блоків очисних споруд, м Потужність (кВт в час) Ціна обладнання (евро) з ПДВ
встановлена споживна
2 7 Ǿ1,41 м, Н=2,5 м 0,76 0,1 2820
6 30 Ǿ1,41 м, Н=2,5 м + ж/б Ǿ1 м, Н=1,9 м 1,42 0,6 6850
10 45 Ǿ1,91 м, Н=3 м + ж/б Ǿ1,5 м, Н=2,6 м 1,87 1,0 10980
15 55 Ǿ1,91 м, Н=3 м + ж/б Ǿ1,5 м, Н=2,6 м 2,17 1,2 13180
20 80 (Ǿ1,91 м, Н=3 м)х2 + ж/б Ǿ1,5 м, Н=2,6 м 2,17 1,5 18560
30 120 (Ǿ1,91 м, Н=4,5 м)х2 + (ж/б Ǿ1,5 м, Н=2,8 м)х2 2,34 1,75 24670
50 210 (Ǿ1,91 м, Н=4,5 м)х4 + (ж/б Ǿ1,5 м, Н=2,8 м)х2 4,96 2,34 33200
75 300 (Ǿ1,91 м, Н=4,5 м)х4 + (ж/б Ǿ1,5 м, Н=3 м)х2 5,10 3,60 44100
100 350 (Ǿ1,91 м, Н=4,5 м)х6 5,80 3,80 55200
4.НІП ТОВ «Екофлок» виконує всі роботи пов’язані з очисткою води «під ключ», починаючи з проекту, його погодження та вводу об’єкту в експлуатацію з подальшим сервісним обслуговуванням
Для увеличения - кликните по картинке. 4.НІП ТОВ «Екофлок» виконує всі роботи пов’язані  з очисткою води «під ключ», починаючи з проекту, його погодження та вводу об’єкту  в експлуатацію з подальшим сервісним обслуговуванням
Якщо у Вас є проблема пов’язана з водою – ми завжди раді Вам допомогти.
5.Принципіальні схеми монтажу очисних споруд
Для увеличения - кликните по картинке. 5.Принципіальні схеми монтажу очисних споруд
6
Для увеличения - кликните по картинке. 6
7
Для увеличения - кликните по картинке. 7
8
Для увеличения - кликните по картинке. 8
 
Copyright © ООО "Экофлок". Все права защищены. Изготовление сайта: ООО "Сайт!"